Değerlerimiz

Firmamızın temeli; aksiyonlarımızı yönlendiren standartlar ile çalışanlarımıza, müşterilerimize ve topluma karşı taahhütlerimizi temsil eden değerler üzerine inşa edilmiştir.

Bütünlük— Taahhütlerimizi yerine getirmek adına iyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde yol almak.

Güvenlik — Müşterilerimizi, çevreyi ve faaliyet içerisinde olduğumuz toplumu korumak.

İnsan — Çalışanlarımızın gelişimini teşvik etmek.

Yenilik — Yenilik ve girişimcilik ruhunu desteklemek.

Takım Çalışması — Bilgi ve kaynaklarımızı etkin bir şekilde çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile paylaşmak.